Decyzja w sprawie eksploatacji i usług dźwigiem

Jeśli kupimy dźwig to nie oznacza, że od razu możemy rozpocząć jego eksploatację. Usługi dźwigowe są bowiem obostrzone przepisami prawa. Aby móc w ogóle używać dźwigu należy przede wszystkim dokonać rejestracji urządzenia oraz uzyskać decyzję, która będzie zezwalała na eksploatację.

Usługi dźwigowe, a przepisy prawa

 

usługi dźwigoweWydawaniem tego typu decyzji zajmuje się właściwy organ dozoru technicznego. Zanim otrzymamy stosowną decyzję organ na pewno dokładnie sprawdzi kompletność oraz poprawność wszelkiego rodzaju dokumentów, zidentyfikuje urządzenie oraz sprawdzi jego stan techniczny. Do obowiązku organu dozoru technicznego będzie należało także sprawdzenie oznakowania urządzenia, sprawdzenia zgodności wyposażenia dźwigu z dokumentacją. Oprócz tego urzędnik będzie musiał również przeprowadzić badanie odbiorcze.
Warto wiedzieć, że jeśli kupujemy nowe urządzenie to wówczas nie musimy martwić się tym ostatnim. W przypadku nowych dźwigów nie jest konieczne przeprowadzanie badania odbiorczego. Jeśli chodzi o samo badanie odbiorcze to trzeba wiedzieć, co będzie ono obejmowało. Podczas badania zostanie sprawdzona prawidłowość zainstalowania urządzenia oraz jego przeznaczenia, a także zostaną przeprowadzone próby funkcjonowania urządzenia. Oprócz tego takie badanie odbiorcze będzie obejmowało przeprowadzenie prób z przeciążeniem oraz prób równoważnych. Jest to koniecznością. Dźwig, który zostaje przedstawiony do badań powinien być kompletny i w całości złożony. Inaczej nie będzie można sprawdzić jak funkcjonuje i czy jest sprawny.
Oczywiście trzeba umożliwić bezpieczne przeprowadzenie badania. Dotyczy to przede wszystkim miejsca, w którym będzie znajdował się dźwig. Osoba, która eksploatuje dźwig powinna także zapewnić wszelkie niezbędne do przeprowadzenia badania narzędzia. Jeśli czegoś zabraknie to inspektor oczywiście może odmówić przeprowadzenia badania.

Może także odmówić jeśli jest niedostateczne oświetlenie lub też gdy przekroczone zostały dopuszczalne stężenia i natężenia przeróżnych czynników szkodliwych dla ludzkiego zdrowia w środowisku pracy.