Formy zapisu obrazu w radiografii

Radiograficzne techniki zapisu obrazu w formie analogowej były powszechnie wykorzystywane do końca lat 80-tych. Później zaczęły pojawiać się bardziej precyzyjne i dające więcej możliwości metody. Warto zapoznać się, jakie korzyści przynoszą nowe rozwiązania w radiografii.

Dlaczego radiografia cyfrowa?

radiografia cyfrowa CRW zastępstwie technik analogowych wykorzystywana jest radiografia cyfrowa. Ta technika zapisu dzielona jest na bezpośrednią i pośrednią. W przypadku metody bezpośredniej promieniowanie zapisywane jest przez detektor cyfrowy – efekt w postaci obrazu rentgenowskiego pokazywany jest na ekranie komputera tuż po poddaniu działania promieni rentgenowskich. Z kolei radiografia cyfrowa CR (technika pośrednia) wykorzystuje do zapisu obrazu płytę pamięci z warstwą fosforu magazynującego, za pomocą której obraz może być pokazany w specjalnym skanerze. Stopniowe rozpowszechnianie radiografii cyfrowej związane jest z niewątpliwymi zaletami tej metody. Przede wszystkim zapisy cyfrowe dają większe możliwości – przystosowują się do zmiennych warunków ekspozycji, z większą swobodą dostosowania parametrów ekspozycji. Ogromnym atutem jest też możliwość wykonywania kopii z całkowitym zachowaniem jakości obrazu. Radiografia cyfrowa jest neutralna w swoim działaniu na środowisko – unika się dzięki niej obróbki chemicznej. Szczególnie istotny jest krótszy czas ekspozycji, co powoduje mniejsze dawki promieniowania jonizującego. Wiąże się to bezpośrednio ze zwiększeniem bezpieczeństwa personelu i warunków pracy zgodnie z przepisami BHP. 

Metody zapisu cyfrowego wykorzystywane są często w rozwiązaniach przemysłowych – zakładach petrochemicznych, elektrowniach jądrowych czy branży samochodowej. Dzięki eliminacji z procesu badawczego kliszy automatycznie zostaje skrócony czas pracy nad wynikami oraz koszty badań.