Główne działania zrzeszenia WIN

Warto zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele działo się po teoretycznym zakończeniu II wojny światowej na terenie należącym przed drugą wojną do Rzeczpospolitej Polskiej. Ogromnym błędem jest myślenie, że doszło wtedy do odzyskania wolności i całkowitego zakończenia działań wojennych. Doskonale rozumieli to członkowie zrzeszeń takich jak Wolność i Niezawisłość. Warto poznać ich idee

Sens istnienia zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

zrzeszenie wolność i niezawisłośćNawet w obliczu tak potężnego wroga, jakim był w tamtym czasie Związek Radziecki, opór rzeczywiście miał sens i nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o działania o charakterze militarnym, ponieważ był on w pewnym sensie ważnym symbolem i można dostrzec do dzisiaj. Osoby, które doskonale znają sylwetki komendantów win podobnie zresztą jak członków tej niezwykłej organizacji na pewno wiedzą, że ich wartości i sposób postępowania można traktować jako niesamowite wręcz przykład prawdziwego męstwa i patriotyzmu. Warto tutaj wskazać, że zdecydowano się na powołanie oraz działanie takiej organizacji z kilku powodów. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość utrzymywało między innymi na terenie Mazowsza gotowe do podjęcia walki oddziały w nadziei, że dojdzie do III wojny światowej. Słusznie podejrzewano również, że w przypadku braku takiego zrzeszenia niepodległościowego dojdzie do mistyfikacji poprowadzonej przez UB i tak się rzeczywiście stało. Cztery komendy WIN-u miały zatem chronić młodych ludzi, którzy po prostu chcieli życia w wolnym kraju.

Poza postulatami oraz działaniami zbrojnymi inne działania tej organizacji zrzeszonej w walce o Wolność i Niezawisłość polegały między innymi na informowaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych o istotnych oszustwach dotyczących przeprowadzonych wtedy wyborów. Ważne postulaty dotyczyły żądań związanych z natychmiastowym opuszczeniem przez armię czerwoną naszych granic i oddania ukradzionych ziem takich jak Lwów, Wilno i Grodno.