Jak działają agregaty prądotwórcze

Obiekty o specjalnej charakterystyce oraz przeznaczeniu muszą posiadać dodatkowe zabezpieczenia i instalacje umożliwiające ich ciągłe działanie. Dotyczy to w szczególności nieruchomości sklasyfikowanych jako infrastruktura krytyczna. Można do nich zaliczyć elektrownie, serwerownie czy szpitale. Budynki te muszą funkcjonować nieustannie tak żeby móc zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Kto może serwisować agregat prądotwórczy?

eksploatacja agregatów prądotwórczychŻeby było to możliwe konieczne są ciągłe dostawy energii elektrycznej. W normalnych warunkach pobierana jest ona z sieci przesyłowej. Niemniej jednak w przypadku, gdy wystąpi awaria lub dojdzie do zaniku napięcia w sieci konieczne jest uruchomienie jednostek zapasowych. Są one w stanie wytworzyć energię oraz przejąć funkcję zasilania na określony czas. Przeważnie wynosi on od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. W celu generowania energii spalane jest paliwo w postaci ropy. Szczególnie istotnym zagadnieniem z perspektywy niezawodności jest eksploatacja agregatów prądotwórczych, która powinna być wykonywana w ścisłych interwałach czasowych. Pozwala to utrzymać sprawność jednostki czy jednostek na wysokim poziomie. Dzięki temu zarządca obiektu czy osoba odpowiedzialna za jego funkcjonowanie ma pewność, że w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z zasilaniem istnieje możliwość uruchomienia alternatywnego źródła.

Sam proces konserwacji oraz serwisu powinien być wykonany przez fachowców, którzy posiadają niezbędne doświadczenie oraz kompetencje. Serwisanci powinni także posiadać uprawnienia z zakresu obsługi takich jednostek. Po wykonaniu czynności powinien zostać wystawiony odpowiedni dokument potwierdzający przegląd. Jak widać obecnie w wielu miejscach konieczne jest stosowanie dodatkowych środków ochronnych, które pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo.