Jak przebiega renowacja budynków?

Główne problemy, z jakimi mają do czynienia wykonawcy w czasie renowacji obiektów, to naprawa zniszczeń spowodowanych przez działanie wilgoci oraz soli. Sole mogą występować w suchych murach przez dziesiątki lat i w takim przypadku spowodują niewielkie zniszczenia. Największe uszkodzenia powstają natomiast w murach wilgotnych. Co jeszcze warto wiedzieć na temat prowadzonych renowacji?

Najważniejsze przyczyny renowacji budynków

renowacja budynków warszawaNajczęstszą przyczyną przedostawania się soli do murów jest brak hydroizolacji bądź brak izolacji zabezpieczającej mury przed przedostawaniem się wilgoci od gruntu. W takim wypadku transport soli jest to wynik podciągania kapilarnego roztworów poprzez systemy mikroporów występujące w materiałach budowlanych. Transport taki występuje przy znacznym zawilgoceniu. Jeśli zainteresowała nas profesjonalnie wykonana renowacja budynków warszawa to odpowiednie miasto do skorzystania z usługi. Na etapie wykonywania renowacji obiektów z zawilgoconymi oraz zasolonymi murami wyróżnia się powtarzalne zabiegi, które prowadzą do zmniejszenia poziomu zawilgocenia. Schematy takich działań są oparte na identyfikacji źródła, a następnie usuwaniu przyczyn i docelowo na naprawie. Ściany, które są uważane za suche wyróżnia wilgotność masowa na poziomie 3%. Za podstawowe czynności technologiczne uznaje się odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej, zarówno poziomych, jak i pionowych.

W czasie renowacji niezwykle ważne jest także rozwiązanie problemów związanych z występowaniem soli, naprawienie murów, a także odtworzenie elementów elewacji, które pozwalają na przywrócenie dotychczasowych walorów estetycznych. Kolejne działania mają na celu obniżenie poziomu zawilgocenia. Samo odtworzenie barier przeciwwilgociowych nie daje bowiem pewności wysychania murów.