Jak przy pomocy audytu zaoszczędzić energię?

Wszystkim nam powinno zależeć na oszczędnościach związanych z energią, ponieważ rozsądne nią rozporządzanie oznacza oszczędności finansowe oraz zysk dla planety. Korzystając z nieodnawialnych źródeł energii, czyli paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz zmniejszamy ich zasoby, przez co skazujemy naszych potomków na niedobór tych paliw. 

Co znajduje się w audycie efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznejAby skutecznie obniżyć zużycie energii nieodnawialnej, należy uczynić zakłady pracy oraz nasze domy maksymalnie oszczędnymi. Aby ocenić, ile można energii zaoszczędzić w danym obiekcie, należy przeprowadzić szczegółową analizę tego budynku. Audyt efektywności energetycznej to dokument, który zgodnie z prawem dostarcza nam takich informacji. Znajdziemy w nim rodzaj instalacji ogrzewczej, rodzaj wentylacji w obiekcie, także sprawności tych systemów obliczone na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia. Na wynik ma wpływ materiał instalacji, jej wiek, zastosowana izolacja termiczna rurażu, jakość urządzeń (kotła, centrali), obecność zbiornika c.w.u., paliwo. Nie bez znaczenia pozostają także warstwy przegród samego budynku, jego mostki cieplne, rodzaj izolacji oraz jej grubość. Niezbędnym parametrem jest także strefa klimatyczna, w której znajduje się budynek oraz osłonięcie go od drzew, ilość okien i szczelność powłok. Obliczenia wykonywane są w specjalistycznych programach komputerowych, które umożliwiają późniejsze wygenerowanie audytu.

W audycie wyróżnione zostaną warianty rozwiązań, które zapewnią poprawę efektywności energetycznej budynku. Można również uzyskać kosztorys sugerowanych działań. Warianty często wskazują na wymianę źródła ciepła na takie, które choć w części korzysta z energii odnawialnej, np. pompa ciepła lub kolektory słoneczne, współpracujące z kotłem grzewczym.