Jak urozmaicić prezentację?

Przygotowanie prezentacji wiąże się z koniecznością połączenia wielu umiejętności. Przede wszystkim należy zadbać o jej wartość merytoryczną, następnie jasność przekazu, przystępną i czytelną kompozycję, wreszcie o estetyczny wygląd, czyli szatę graficzną. Coraz częściej jednak włącza się w to wszystko podkład muzyczny.

Muzyka jako ubogacenie i podkreślenie treści

oryginalna muzyka do prezentacjiDźwięk może uczynić przekaz bardziej wyrazistym i przystępnym. Często sprawia, że dana prezentacja jest dzięki niemu łatwiejsza w odbiorze. Oryginalna muzyka do prezentacji podkreśli jej walory. Należy jednak pamiętać o tym, by była odpowiednio dobrana. Postaram się przedstawić tu kilka wskazówek, jakie – moim zdaniem – mogą być pomocne przy doborze pasującego podkładu. Otóż, kwestią pierwszorzędną jest to, że dźwięk powinien być tłem dla treści; nie powinien zatem jej przytłaczać ani dominować. Musi także współgrać z przedstawianą tematyką. Jeżeli prezentujemy treści muzyczne, mamy ułatwione zadanie, bowiem w podkład można wpleść fragmenty określonego gatunku lub autorstwa danego kompozytora. Ważne jest również, by dźwięk był dobrze nagrany. Nie może brzmieć ani za głośno, ani za cicho. Trzeba pamiętać także i o tym, że muzyka powinna ułatwiać zrozumienie przekazu, nie zaś utrudniać to, bądź rozpraszać. Należy odpowiednio wyważyć wszystkie elementy. Odpowiednio dobrany podkład będzie stanowił niewątpliwy walor naszej prezentacji. Wszystko jednak zależy od celu jej powstania oraz audytorium do którego jest skierowana.

Nie jest bowiem pożądane, aby muzyka znajdowała się w każdym typie prezentacji – jeśli np. prezentujemy jakieś ustawy lub dokumenty, istnienie podkładu nie będzie konieczne. Natomiast przy opowiadaniu ciekawej historii muzyka będzie dużym atutem.