Jak uzyskać bezproblemowy zwrot podatku VAT?

Czynni podatnicy VAT, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nabywają towary albo usługi na terenie innego kraju Unii Europejskiej, mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot zapłaconego podatku od wartości dodanej, który jest zawarty w cenie nabywanych towarów oraz usług. Jakie są zasady dotyczące zwrotów podatku VAT i w jakich przypadkach można z nich skorzystać? Kogo dotyczy prawo do odliczenia?

Zasady zwrotu podatku VAT

bezproblemowy zwrot podatku vat z ueAby mieć prawo do uzyskania zwrotu podatku VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim, konieczne jest dokonywanie transakcji, które dają prawo do odliczenia podatku w Polsce. Zwrotów nie mogą więc uzyskać podatnicy, którzy prowadzą działalność  zwolnioną z VAT. Warto wybrać bezproblemowy zwrot podatku vat z ue. O prawie do zwrotu decydują zagraniczne przepisy, dlatego można wnioskować o zwrot podatku w takim stopniu, jaki w danym kraju zwrot jest dopuszczalny. Wnioski VAT-REF obejmują podstawy opodatkowania tysiąca euro albo większej kwoty, bądź równowartości w walucie krajowej. Powinny one zawierać przedłożone drogą elektroniczną kopie faktur albo dokumentów importowych. W sytuacji, kiedy faktura dotyczy paliwa, progi są nieco inne i wynoszą 250 euro albo równowartość tej kwoty w krajowej walucie. Warto więc dokładnie znać progi, jakie obowiązują w przypadku ubiegania się o zwrot.

Jeżeli wniosek VAT-REF odnosi się do okresu trzech miesięcy, postulowana kwota zwrotu nie może być niższa, niż 400 euro albo równowartość tej kwoty w walucie krajowej. Sam okres zwrotu nie może być krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe, ani dłuższy niż jeden rok kalendarzowy. Wniosek może jednak dotyczyć okresu krótszego od trzech miesięcy, gdy dotyczy on pozostałej części danego roku kalendarzowego i jest składany w formie elektronicznej.