Łódzkie placówki dla alkoholików

Alkoholizm jest uzależnieniem od substancji psychoaktywnej, jaką jest alkohol. Aby leczyć alkoholików w sposób skuteczny, należy spełniać odpowiednie warunki i zadbać o to, aby terapia prowadzona była przez profesjonalnego fachowca z odpowiednimi kwalifikacjami.  

Od czego zacząć proces leczenia? 

leczenie alkoholizmu łódźPierwszą rzeczą, od której powinno rozpocząć się leczenie od alkoholu jest detoks. Istnieją specjalne oddziały szpitalne- detoksykacji od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Istnieją ze względu na to, że aby rozpocząć terapie uzależnień, należy  być „czystym”, wymagają tego niektóre ośrodki podczas selekcjonowania pacjentów do przyjęcia na oddział. Zazwyczaj leczenie od alkoholu odbywa się w zamkniętych ośrodkach, gdzie pacjenci podawani są psychoterapii grupowej, psychoedukacji, treningom interpersonalnym i innego rodzaju oddziaływaniom psychologicznym. Niektórzy próbują rozpocząć leczenie od uczęszczania do poradni leczenia uzależnień od alkoholu, jednak nie jest ona dla każdego. Leczenie w ośrodku całodobowym i zamkniętym zmniejsza liczbę sytuacji, w których występuje ryzyko sięgnięcia po alkohol. Dialog motywacyjny stanowi jedną z najskuteczniejszych metod, jeśli chodzi o leczenie alkoholizmu Łódź jako jedno z miast, w którym ośrodków dla osób uzależnionych jest sporo, również oferuje się w tym zakresie. Terapeuci pracujący za pomocą dialogu motywującego, pracują na zasobach swojego pacjenta, podkreślając przy tym jego sprawczość i odpowiedzialność w kontekście całego leczenia. Dialog motywujący opiera się między innymi na modelu  zmiany, które zakłada istnienie różnych stadiów następujących po sobie.

Od stadium przed refleksyjnego, przez stadium refleksji, planowania zmiany, zmiany oraz podtrzymania zmiany. Osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych krążą między tymi etapami, często się poddając. Motywacja, na której bazuje ta technika jest bardzo ważna w leczeniu alkoholizmu.