Metody wartościowania pracy – ważne dla pracodawcy

Wymagania, jakie stawia każdemu pracownikowi praca, jaką musi wykonać jednostka w literaturze nazywane są różnie. Kordaszewski nazywa je jakością pracy, czy też trudnością, natomiast Mielich nazywa je złożonością lub wkładem pracy.

Transport, to nie taka prosta rzecz

Ocena powyższych wymagań pracy, ich rodzaju oraz stopnia natężenia nazywana jest wartościowaniem lub kwalifikowaniem pracy lub też oceną wymagań pracy. Wartościowanie pracy oparte jest na jej analizie, która daje możliwość rozpoznania głównych wymagań stanowiska pracy, które są stawiane pracownikowi. Dzięki temu osoby, dla których źródłem utrzymania jest transport międzynarodowy doskonale wiedzą, że praca wykonywana przez ich pracowników nie jest wcale łatwa, a co za tym idzie – należy ją odpowiednio wynagrodzić.

transportWartościowanie pracy odnosi się do konkretnych obowiązków, wykonywanych w danym miejscu i w danych warunkach. Zatem wartościowanie pracy ma ogromne znaczenie dla motywowanie pracownika. Umożliwia ono rzetelną ocenę pracy, dzięki czemu znacząco wpływa na motywację jednostki. Pracownik wie dokładnie jakie są oczekiwania wobec niego, zna 59 swoją rangę w hierarchii stanowisk i zawodów, dlatego oczekuje odpowiedniego do wymagań i efektów pracy wynagrodzenia.133 Oznacza to, że wartościowanie pracy jest podstawą do owocnej realizacji motywacyjnej funkcji wynagrodzeń. Jest to z jednej strony technika, którą wykorzystuje się do kształtowania pracy zasadniczej i ustalania hierarchii płac w przedsiębiorstwie, natomiast z drugiej strony jest ważna techniką organizatorską. Juchnowicz wartościowanie pracy definiuje jako procedurę służącą do analizy poszczególnych rodzajów pracy. Procedura ta ma posłużyć określeniu różnic i zależności między nimi z punktu widzenia obiektywnych wymagań pracy. Ma to być podstawą do oceny znaczenia określonej pracy w konstruowaniu wartości przedsiębiorstwa. Wartościowanie pracy polega na zbieraniu informacji, które pozwolą na ustalenie wkładu stanowiska w realizację celów strategicznych organizacji oraz wskazanie powiązanych z tym wymagań kompetencyjnych.