Problemy ze spłatą zobowiązań

Umowy zawierane pomiędzy podmiotami fizycznymi lub pomiędzy podmiotami gospodarczymi bardzo często rodzą wierzytelności i zobowiązania, z których jedna ze stron nie chce lub nie może się wywiązać. Bardzo często są to zobowiązania finansowe, które wynikają z niespłacenia w terminie zaciągniętej kwoty pożyczki lub np. z niewłaściwego wykonania umowy lub powierzonych prac.

finanseW przypadku niewłaściwego wykonania umowy należy się zwrócić do drugiej strony z wnioskiem o naprawienie powstałych szkód oraz o dopełnienie warunków umownych, które wcześniej już zostały ustalone. Jeżeli nie można dojść do porozumienia pomiędzy stronami warto skierować sprawę do sądu i na wokandzie sądowej dochodzić swoich roszczeń i realizacji swoich praw.

Korzystny wyrok sądowy zasądzający konieczność wypłaty określonej kwoty pieniędzy tytułem odszkodowania za wyrządzone szkody stanowi początek drogi do rzeczywistego dochodzenia swojej wierzytelności. Dłużnicy często uchylają się od wypłacania zasądzonych kwot zasłaniają się brakiem jakichkolwiek dochodów czy brakiem majątku. W takim wypadku można skierować sprawę do komornika, który w czasie postępowania komorniczego postara się odzyskać dług. Windykacja może jednak potrwać kilka miesięcy i nie ma żadnej gwarancji, że uda się odzyskiwanie należności przeprowadzić w całości.

Dobrym rozwiązaniem jest także sprzedaż wierzytelności firmom, które zajmują się ich odkupem. Niejeden portal finansowy zawiera namiary na tego typu firmy. W celu sprzedaży wierzytelności należy skontaktować się z przedstawicielami firmy i podpisać stosowaną umowę. Spółka z o.o. oferuje możliwość nabycia wierzytelności w rozsądnych cenach. Takie rozwiązanie sprawia, że w bardzo szybkim czasie można odzyskać znaczną część swoich wierzytelności. Jednocześnie można pozbyć się wszelkich problemów, nerwów i stresu związanych ze ściąganiem wierzytelności i długów we własnym zakresie. Z tego powodu coraz więcej osób i firm decyduje się na korzystanie z usług firm windykacyjnych.