Procesy w scrum

Scrum to coraz chętniej i częściej wykorzystywany sposób w organizacji i zarządzaniu pracą zespołów tworzących oprogramowanie, choć sprawdza się również w innych dziedzinach. Choć na pierwszy rzut oka Scrum może się wydawać skomplikowany, to w rzeczywistości jest łatwy do zrozumienia.

Retrospektywa jako element scrum

retrospektywa scrumTo co trzeba wiedzieć o Scrum, to jakie role są istotne, jakie są wydarzenia i najważniejsze pojęcia. Zacznijmy od ról. Jest ich trzy – Product Owner czyli klient lub osoba, która go reprezentuje, Scrum Master, który wprowadza Scrum w życie i wspiera zespół oraz wspomniany zespół czyli Development Team. Scrum Mastes ma za zadanie czuwać nad zrozumieniem i przestrzeganiem zasad freamworka, a także usuwanie przeszkód pojawiających się podczas pracy zespołu. Wspomniane wydarzenia w Scrum opierają się na tzw. sprintach. Sprint obejmuje 4 zasadnicze elementy. Pierwszy – Sprint Planning to planowanie całej pracy, a więc określenie wymagań klienta, cech systemów, priorytetów, celów i zadań. Potem następuje realizacja zadań. Kluczowe są codzienne króciutkie spotkania (Daily Scrum) sprawdzające stan pracy i pozwalający określić dalsze etapy realizacji zadań. Na koniec sprintu następuje Sprint Review – przegląd sprintu, w którym prezentuje się wynik pracy zespołu. Ostatnim elementem jest retrospektywa scrum (Sprint Retrospective) etap pozwalający przeanalizować pracę zespołu i zdecydować jak usprawnić proces w kolejnych sprintach.

Do najważniejszych elementów w Scrum należy Product Backlog, Sprint Backlog i Product Increment. Pierwszy to lista rzeczy do zrobienia dla produkty, powinna być stale aktualizowana, drugi to lista rzeczy do zrobienia w danym sprincie, a trzevi to element pokazujący co jest zrobione i jak wygląda w danym momencie projekt.