Propozycje szkoleń dla managerów

Termin „manager” (ang. „kierownik”) przytaczany jest dziś wyjątkowo często i w zasadzie przy każdej  możliwej okazji: na przyjęciu, podczas rodzinnego obiadu, a nawet w trakcie „rutynowej” pogawędki kolegów z pracy. Podobnie rzecz się ma z pojęciem: szkolenia dla managerów. Problem tkwi jednak w tym, że gdyby zapytać przeciętnego człowieka nieco bardziej szczegółowo: czego właściwie szkolenia te dotyczą, niejeden miałby poważne trudności w zdefiniowaniu ich tematyki.

Warianty szkoleniowe i modele współpracy dla managerów

szkolenia dla managerówWarianty i modele, jeśli chodzi o szkolenie dla managerów są współcześnie, w dobie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, którego podstawą okazują się managerowie, niezwykle bogate. Można zatem wyróżnić szkolenia dla managerów: indywidualne (kandydat na managera/manager korzysta z porad i określonych praktyk indywidualnie; często według własnego uznania) oraz grupowe. Wskazać także trzeba model otwarty i zamknięty. Te pierwsze, to szkolenia dla managerów, do których mają dostęp wszyscy zainteresowani. Opcja druga odnosi się z kolei do grupy o bardziej zaawansowanych umiejętnościach, zwykle wykwalifikowanej kadry managerskiej chcącej, w założeniu, jedynie poszerzyć dotychczasową wiedzę teoretyczną czy horyzonty praktyczne. Idąc dalej tym tokiem myślenia, szkolenia dla managerów, dla wielu ich uczestników stają się okazją zarówno do ostatecznej weryfikacji własnych doświadczeń, biorąc pod uwagę wykonywany zawód, jak i zapoznania z nowymi metodami pracy, nierzadko dopiero wkraczającymi na rynek. Uzupełniając ten wątek, stwierdzić należy, iż fundamentalną zaletą szkolenia dla managerów staje się przede wszystkim to, iż w ramach specjalistycznych paneli toczy się między ich uczestnikami burzliwa dyskusja, ułatwia ona znalezienie potencjalnych recept, w odniesieniu do pojawiających się kluczowych problemów. Przechodząc ku bardziej szczegółowemu nakreśleniu tematyki poruszanej przez szkolenia dla managerów podkreślić należy, że składają się one zazwyczaj z dwóch podstawowych części: teoretycznej i praktycznej. Podczas pierwszej z odsłon uczestnicy szkolenia na bazie wspomnianej dyskusji i ewentualnie połączonej z nią polemiki  starają se wspólnie rozwiązać nurtujące ich dylematy np. jak rozmawiać z zespołem w pracy w trakcie potencjalnych konfliktów, co zrobić, gdy pracownik nie stosuje się  do poleceń szefa, w jaki sposób radzić siebie z nowymi, czekającymi firmę wyzwaniami? 

Warto przy tej okazji nadmienić, że ważnym elementem tego etapu szkolenia dla managerów są tzw. gry wprowadzające do planowanej problematyki.Mają one na celu szerzej uzmysłowić słuchaczom ramową tematykę poszczególnych konferencji. Drugą częścią szkolenia dla managerów pozostają warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy mogą zwykle, reżyserując improwizowanych sytuacje, spróbować swoich sił w realnej praktyce zawodu managerskiego.