Rekuperacja Kraków – urządzenie, które warto posiadać.

rekuperacjaWysokie koszty ogrzewania w dużej mierze wynikają ze strat ciepła spowodowanych wentylacją pomieszczeń. Ciepłe powietrze jest usuwane, a w jego miejsce napływa świeże, ale zimne, które trzeba ogrzać. W dobrze ocieplonym budynku, prawie połowa dostarczanego ciepła służy właśnie do tego celu. Jest jednak sposób, żeby to zmienić.

Rekuperator, bo o nim mowa, to urządzenie umożliwiające ogrzewanie świeżego powietrza napływającego do pomieszczeń ciepłem powietrza wywiewanego. Dzięki rekuperatorowi następuje tak zwany odzysk ciepła z wentylacji. Sprawność odzysku ciepła najlepszych urządzeń przekracza dziewięćdziesiąt procent. Urządzenie to składa się dwóch wentylatorów – wywiewnego i nawiewnego, oraz wymiennika ciepła, w którym powietrze dopływające do wnętrza domu ogrzewa się od cieplejszego powietrza wywiewanego. Są w nim montowane również filtry zatrzymujące zanieczyszczenia. Czystsze powietrze w domu to dodatkowa korzyść z jego zastosowania. Rekuperator o wiele łatwiej jest zamontować w nowo budowanym domu niż w już wykończonym. Wynika to z konieczność doprowadzenia do pomieszczeń przewodów, którymi jest transportowane powietrze wywiewane i nawiewane.

Przewody te są o średnicy co najmniej kilkanaście centymetrów, więc trudno ułożyć w taki sposób, aby były niewidoczne. W przypadku gdy budynek jest już wykończony, montaż systemu jakiego potrzebuje rekuperacja Kraków połączyć z generalnym remontem pomieszczeń. Poza komfortem wynikającym z możliwości sterowania wentylacją i oczyszczania powietrza można liczyć na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło.