Transport różnych odpadów i nieczystości

Każdy z nas w codziennym życiu produkuje różnego rodzaju odpady i nieczystości. Zabiegani, nawet nie zastanawiamy się nad tym co się z nimi dzieje po opuszczeniu naszych mieszkań czy zakładów pracy. A tymczasem nie mogą one pozostać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Dlatego powstały firmy zajmujące się ich utylizacją.

Kto wyda zezwolenie na transport zanieczyszczeń i odpadów?

transport odpadów zezwolenieAby jednak mogły się znaleźć w miejscu do tego odpowiednim uprzednio muszą zostać tam dowiezione w sposób bezpieczny zarówno dla środowiska jak i dla człowieka. Jeśli więc interesuje nas transport odpadów zezwolenie może wydać powołana do tego instancja czyli starostwo. Pismo to wydaje się na podstawie przepisów z dn. 14.12.2012 r. dotyczących działalności związanej z transportem odpadów. Aby je uzyskać należy złożyć stosowny wniosek w którym określa się typ pojazdu wykorzystywanego do przewozu oraz jego wyposażenie. Osoba kierująca nim powinna również posiadać odpowiednie do tego przygotowanie i wymagane zaświadczenia. Pojazd musi spełniać warunki zawarte w przepisach o transporcie odpadów niebezpiecznych.Zdarza się, że podmiot transportujący posiada zgodę na przetwarzanie przewożonych substancji. Należy jednak pamiętać iż zawsze zobowiązany jest do odbioru odpadów w chwili wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń i bezpieczne przewiezienie ich do miejsca załadunku.

Stosowne dokumenty wydaje się na okres dziesięciu lat. Nie są one wymagane w przypadku transportu wewnętrznego, czyli na przykład na terenie firmy. Czy też do potrzeb własnych, na terenie prywatnej posesji. Usługę wykonuje się na podstawie dokumentu w którym zawarte są informacje dotyczące rodzaju odpadów oraz dane osoby będącej zleceniodawcą.Przewóz musi odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.