Trójrasowe krzyżówki krów sposobem na lepsze potomstwo

Krzyżowanie ras krów jest przetestowanym sposobem, na poprawę zdrowia i długości użytkowania niektórych gatunków. W związku z dużym powodzeniem tych procesów, metoda jest stosowana na całym świecie. Najczęściej używaną rasą, która jest polecana do krzyżowania to głównie szwedzkie odmiany krów, nie mające ze sobą żadnego spokrewnienia.

Sprawdzony sposób na poprawę zdrowia krów

nasienie buhajówWybujałość mieszańców, to zjawisko potocznie nazywane heterozją i dotyczy krzyżowania niespokrewnionych ze sobą ras. Oznacza to, że uzyskane z krzyżówki potomstwo, charakteryzuje się istotnie większą wartością, niż średnia wartość rodziców. Szczególnie ma to związek z takimi cechami jak: płodność, zdrowie, żywotność cieląt i długość użytkowania krów. Należy jednak dodać, że o sukcesie wyżej wymienionej krzyżówki, w dużej mierze decyduje dobór sprawdzonych buhajów. Towarzyszy temu pewien stały algorytm, w którym nasienie buhajów jest w pewien sprawdzony sposób kategoryzowane, a efektem tego jest układanie kolejności użycia poszczególnych ras. Zależne jest to od łatwości wcieleń wybranych ras, jak na przykład użycie buhajów czerwonych i szwedzkich SRB. W przypadku użycia trzech ras, algorytm będzie się rozpoczynał od użycia nasienia rasy silniejszej i wykazującej najwyższy współczynnik zdrowotności. Najważniejszym jednak czynnikiem, który powoduje maksymalny efekt heterozji, jest łączenie zwierząt o możliwie jak najmniejszym stopniu spokrewnienia. Dlatego poleca się krzyżowania trójrasowe (rotacyjne), ponieważ przy użyciu dwóch ras, efekt heterozji może być dużo mniejszy.

Idealnym rozwiązaniem byłoby użycie do tego procesu czterech ras. Jednak jest to raczej niemożliwe, ze względu na brak czterech różnych ras, które jednocześnie nie byłyby ze sobą spokrewnione. A spokrewnienie znacząco obniża efekt heterozji i pogarsza wartość potomstwa uzyskanego z krzyżowania.