Udział w aukcjach komorniczych

Nie każdemu z nas zawód komornika może kojarzyć się dobrze. Warto jednak pamiętać, że jego obowiązkiem jest odzyskiwanie pieniędzy od dłużników na rzecz pokrzywdzonych wierzycieli, którzy nie otrzymali ich zwrotów w terminie. Z tego też względu konieczne jest dokładne zrozumienie funkcji, jaką pełni przedstawiciel tego zawodu.

Prowadzenie aukcji komorniczej

aukcje komornicze olsztynNajważniejszą rzeczą jest tutaj przede wszystkim przedstawienie możliwych działań, jakie może podjąć komornik. Wszystkie one wynikają z przepisów prawa. Oznacza to, że nie są one działaniami podejmowanymi wbrew niemu. Przykładem tego rodzaju działań może być dokonanie zajęcia mienia ruchomego. Na tej podstawie komornik dąży do uzyskania środków pieniężnych ze sprzedaży tego rodzaju przedmiotów. Sprzedaż następuje na podstawie prowadzonych przez komornika licytacji. O dacie i miejsce jej przeprowadzenia na ogół komornik powinien poinformować poprzez zamieszczenie obwieszczenia. Obwieszczenie powinno być umieszczone na stronie internetowej kancelarii komornika oraz na stronie właściwego sądu rejonowego. Jeśli chodzi o aukcje komornicze olsztyn jest miastem, w którym tego rodzaju informacje znajdziemy bez trudu na stronie internetowej tamtejszego sądu. Warto jest w związku z tym dokładnie sprawdzić najważniejsze informacje o rodzaju sprzedawanego przedmiotu, a także o jego cenie wywoławczej.

Cena wywoławcza licytowanego przedmiotu oznacza wartość, od której następuje rozpoczęcie licytacji. W przypadku dużego zainteresowania danym przedmiotem cena ta ulega szybkiemu zwiększeniu. Z tego też względu niekiedy wartości pieniężne mogą być tutaj naprawdę spore. W ten sposób dłużnik ma szansę na całkowitą spłatę danego zobowiązania na rzecz wierzyciela. Z tego też względu jest to jedna ze skutecznych metod.