Warto znać przepisy

Jeżeli chcemy prowadzić działalność gospodarczą, jakąkolwiek, lub chcemy prowadzić transakcję z przedsiębiorstwami warto znać przepisy. Może się tak zdarzyć, że niedawno wszedł w życie przepis, który nam umknął. W tym miejscu warto wspomnieć o pewnej ustawie, która weszła w życie w dniu 28 kwietnia 2013 roku. A co w niej takiego istotnego.

Windykacja na koszt dłużnika

długRzecz w tym, że ta ustawa zakłada obciążenie dłużnika kosztami windykacji. Przepis ten dotyczy jednak relacji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami. Więc jeżeli jesteśmy konsumentem, któremu przedsiębiorstwo zalega z płatnością lub przedsiębiorstwem, któremu konsument zalega z płatnością przepis ten nie ma zastosowania. Widać tutaj, jak trudne jest życie przedsiębiorcy. Nie dość, że nie może zalegać z płatnościami to jeszcze musi być zorientowany w przepisach. Ta ustawa umknęła uwadze niejednemu wierzycielowi i dłużnikowi. I tym sposobem nie zawsze koszty windykacji ponosi dłużnik. Ale zacznijmy od tego czymże jest transakcja handlowa. Zgodnie z przepisami jest to umowa na odpłatne dostarczenie towaru bądź usługi. Co więcej dotyczy ona sytuacji, w których to podmioty mające działalność gospodarczą zawierają ze sobą umowę. A co za tym idzie osoby fizyczne, które zawierają umowy z przedsiębiorstwami te straszne przepisy nie dotyczą. Im windykacja na koszt dłużnika nie straszna. No dobra, ale co jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i zalegamy innemu przedsiębiorstwu. Wtedy można zażądać od nas zwrotu równowartości 40 EURO. A jak jest przeliczany kurs? Kurs jest liczony według średniego kursu euro, który ogłosi Narodowy Bank Polski. A dotyczy to ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne.

Może więc być problem. Na szczęście wiedza o tym nie jest jeszcze powszechna. Ponadto wydaje się, że sądy nie mają ugruntowanej praktyki w takich sytuacjach. Oznacza to, że być może nam się uda. Ale oczywiście nie zwalnia nas to z obowiązku regularnego płacenia należności. Zresztą to jest właśnie najlepsza gwarancja spokoju.