Wiele możliwości mierzenia prądu

 

Aktualnie wzrasta zapotrzebowania na energie elektryczną wzrasta z roku na roku w Polsce jak i na świecie. Popularyzacja tego sposobu zasilania wszelakiego rodzaju urządzeń niesie za sobą szereg korzyści i udogodnień. Zdarza się również, że urządzenia nie działają poprawnie lub co gorsza nie działają w ogóle. Spowodowane może to być wieloma czynnikami, nie zależnymi od człowieka. Jednym ze sposobów na monitorowanie i sprawdzanie parametrów sieci jest analizator sieci. Urządzenie to zasilane może być trójfazowe lub jednofazowa.

Urządzenie badające parametry sieci

analizator sieciW zależności od potrzeb analizator sieci może mieć rozbudowany interfejs, który informuje użytkownika o wielu parametrach sieci. Między innymi możemy otrzymać informacje o ilości pobieranej chwilowo energii lub w dłuższych odstępach czasu. Ponadto użytkownik ma ciągły wgląd na poziom napięcia. Taki model analizatora jest przydany szczególnie w gospodarstwie domowych. Montaż jego jest bardzo prosty. Wystarczy podłączyć go szeregowo do gniazdka wraz z urządzeniem, które chcemy monitorować. Następnie wystarczy obserwować dane wyświetlane na wyświetlaczu i jest w jakiś sposób zapisywać. Nieco droższe modele analizatorów posiadają wbudowaną opcję zapisu. Bardziej rozbudowane analizatory posiadają znacznie więcej funkcji, Między innymi pokazują przepływ mocy czynnej oraz biernej wraz z kierunkiem przepływu. Takie informacje nie są przydatne dla zwykłego użytkownika.

Jednakże są to istotne informacje dla zespołu pracowników głównych punktów zasilania. Kierunek przepływu mocy jest ważny pod względem organizacji pracy na sieci elektroenergetycznej, zaplanowania wyłączeń odcinków sieci czy zachowaniem się sieci podczas powstania zwarcia. W niektórych przypadkach takie informacje są istotne dla dyspozytorów.