Windykacja należności – ogólne porady

windykacja należnościBanki oraz instytucje finansowe szukają możliwości na obniżenie swoich podatków, jednym z sposobów na uzyskanie takiego efektu jest Sekutyryzacja, która dzięki odpowiedniej konstrukcji pozwala powyższym firmom zwiększyć koszty uzyskania przychodu. Jedną z kolejnych zalet jakie niesie ze sobą sekutyryzacja jest pozbycie się nieściągniętych wierzytelności na rzecz innych przedsiębiorstw i dokapitalizowanie swojej działalności.

Jeżeli mowa o wierzytelnościach to wiele firm ma problemy z dochodzeniem swoich roszczeń, procesy sądowe potrafią się bardzo mocno przeciągnąć, a windykacja należności przeprowadzona przez komornika sądowego często nie jest tak skuteczna jak by tego chcieli przedsiębiorcy. Z tego powodu też w Polsce istnieje rozwinięty obrót wierzytelnościami. Różnego rodzaju wierzytelności odsprzedawane są prywatnym firmą, które płacą część zobowiązania za dłużnika, egzekwując je w swoim zakresie. Jako rozwiązanie należy wskazać, iż jest ono bardzo wygodne i pozwala przedsiębiorcom działać minimalizując straty związane z niepłacącymi zobowiązań klientami przerzucając ryzyko na prywatną firmę windykacyjną. Cedent wierzytelności również jest zadowolony gdyż przejmując dług przedsiębiorcy jest w stanie znacznie lepiej i szybciej wyegzekwować należność, a przy okazji zyskać na odsetkach i wartości części długu.

Bardzo wiele instytucji korzysta z tego wygodnego rozwiązania dzięki czemu rynek tego typu usług wciąż się rozwija i coraz więcej firm decyduje się na podjęcie współpracy, gdy okazuje się, że kontrahent nie chce płacić.

Leave a Reply