Wniosek o udzielenie kredytu

pożyczki pod zastaw nieruchomościJeśli chcemy kupić mieszkanie lub też wybudować dom to na pewno będziemy myśleć nad kredytem. Warto wiedzieć, że takie pożyczki pod zastaw nieruchomości bydgoszcz nie są łatwe do zdobycia. Czeka nas naprawdę sporo wniosków, druków. Trzeba załatwić sporo formalności. Jeśli chodzi o etapy realizacji umowy kredytu bankowego to jest ich naprawdę kilka.

Pierwszą jest oczywiście wnioskowanie. Po drugie czeka nas analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy. Kolejnymi etapami będzie z pewnością podjęcie decyzji kredytowej przez bank, podpisanie umowy, wypłata kredytu, a następnie kontrola zgodności wykorzystania kredytu z zapisami umowy. Jeśli chodzi o wniosek kredytowy to będzie on zawierał kilka bardzo ważnych kwestii. W takim wniosku musi znaleźć się przede wszystkim kwota kredytu, okres kredytowania, terminy spłaty kredytu, informacje o ogólnym zadłużeniu. Jeśli chodzi o ten ostatni punkt to muszą się zawrzeć w nim wszystkie kredyty i pożyczki, które kredytobiorca zaciągnął do tej pory. We wniosku musimy także zawrzeć informacje o sytuacji finansowej kredytobiorcy, a także proponowane przez niego formy zabezpieczenia kredytu. Warto wiedzieć o tym, że bardzo ważnym etapem w procesie udzielania kredytu będzie ustalenie czy dana osoba ma zdolność kredytową czy też nie. Podczas takiej analizy będą brane naprawdę różne czynniki. W przypadku osób fizycznych bank z pewnością weźmie pod uwagę majątek, dochody, zatrudnienie oraz inne zadłużenie, informacje o dotychczasowych kredytach oraz pożyczkach. W przypadku osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej sytuacja będzie wyglądała nieco inaczej. Tutaj analiza będzie opierała się przede wszystkim na analizie wyników finansowych, ocenie płynności finansowej oraz ocenie sprawności działania.

Na pewno będzie brana pod uwagę także historia współpracy jednostki z bankami. Jeśli chodzi o to ostatnie to będzie to bardzo często czynnikiem decydującym. Jeśli bank będzie widział, że kiedyś mieliśmy już kredyt i spłacaliśmy go regularnie to z pewnością da nam kredyt.