Wpływ rewolucji przemysłowej

Rewolucja przemysłowa mająca miejsce w Wielkiej Brytanii w osiemnastym wieku jest niewątpliwie epokowym wydarzeniem w dziejach ludzkości. Jak każde wielkie wydarzenie ma swoje ogromne zalety oraz wpływ na inne dziedziny życia, które często powodują jednak kilka niepokojących zmian. Nie inaczej przez historyków i socjologów oceniana jest właśnie rewolucja przemysłowa.

Czy regulatory gorących kanałów to nowy wynalazek?

Zakład przemysłowyJej skutki możemy podzielić przede wszystkim na czynniki społeczne oraz ekonomiczne. W tym wpisie skupimy się jednak na aspektach społecznych, które moim zdaniem są zdecydowanie ciekawsze niż te ekonomiczne i miały wpływ na praktycznie wszystkie aspekty życia ludzkiego i miały wymiar globalny. Rewolucja przemysłowa sprawiła, że ludzie masowo przeprowadzali się do miast, a w fabrykach pojawiły się liczne udogodnienia, takie jak regulatory gorących kanałów przyśpieszające pracę. Wcześniej życie toczyło się głównie na wsiach gdzie kwitło rolnictwo oraz rzemieślnictwo. Otworzenie dużych fabryk dawało ogromną ilość miejsc pracy przez co dla biedniejszych mieszkańców wsi zaczęły otwierać się zupełnie nowe perspektywy wiążące się chociażby z przeprowadzką do miasta, która wcześniej była możliwa jedynie dla bardziej zamożnych obywateli. Tym samym zmniejszyło się zatrudnienie w rolnictwie, a zwiększyło w przemyśle co nie oznacza, że ilość plonów zmniejszyła się. Wręcz przeciwnie. Doszło po prostu do mechanizacji rolnictwa i ludzkie ręce nie były już na roli potrzebne w tak dużej ilości jak dotychczas. Dzięki większej ilości ludzi w miastach poprawił się również stan higieny ludności i tym samym doszło do wydłużenia się średniej życia. Wzrosła znacznie znajomość wiedzy medycznej, gdyż więcej ludności w mieście oznaczało wzrost ludności korzystającej z edukacji w szkołach i uczelniach wyższych. Ponieważ życie na wsi nie było już koniecznością to pozycja chłopów i właścicieli wielkich majątków ziemskich nie była już taka wielka jak miało to przez wieki miejsce.

Ludzie mogli się rozwijać zarówno zawodowo jak i intelektualnie, zakładać własne biznesy dzięki czemu zaczęli się bardzo szybko bogacić i to właśnie na tamten okres przypada otwarcie wielu ogromnych dzisiaj firm i korporacji. Powstało również wiele nowych wynalazków oraz udogodnień w pracy w fabrykach jak chociażby regulatory gorących kanałowy, suszarka granulatu, dozowniki barwnika czy dozowniki grawimetryczne.