Zaawansowany robot samobieżny

Roboty przemysłowe są bardzo rozpowszechnione w zakładach pracy i nikogo już nie dziwi ich obecność na stanowiskach produkcyjnych. Autonomiczne maszyny ruchome, podobne do samodzielnych robotów sprzątających czy koszących trawę, są jednak dość nowatorskimi konstrukcjami, dopiero znajdującymi szersze zastosowanie w przemyśle ciężkim.

Najnowocześniejsze roboty produkcyjne

roboty mobilneRuchome maszyny produkcyjne są połączeniem ramion robotycznych i autonomicznych maszyn domowych. Mają one wiele zalet, posiadanych przez obydwa powyższe modele robotów, i mogą wykonywać zadanie z niespotykaną dotąd precyzją i dokładnością, jak również mieć cały harmonogram prac, które wykonują w ustalonej kolejności lub wedle samodzielnie dobranego priorytetu. Roboty mobilne najczęściej używane są do przewozu ładunków na miejsce składowania, lub też do wykonywania doraźnych prac na stanowiskach produkcyjnych. Zdarza się jednak iż są one używane jako maszyny wykonujące większość prac na linii produkcyjnej, dzięki możliwości poruszania się wzdłuż jej ciągu. Funkcjonalnością nie odbiegają od typowych automatów produkcyjnych, i mają podobne możliwości jak one, aczkolwiek w przeciwieństwie do nich, nie są ulokowane w jednym miejscu i mogą poruszać się po hali produkcyjnej w wybrany przez użytkowników sposób. Roboty te poruszają się na gąsienicach, czasem posiadając zamiast nich kołowe podwozie.

Nie mogą rozwijać zbyt dużych prędkości, z racji bezpieczeństwa na terenie zakładu, aczkolwiek są na tyle szybkie by mogły być zaprogramowane do używania narzędzi znajdujących się w różnych częściach zakładu w sposób efektywny. Należą do maszyn łatwych w programowaniu, i w dużej mierze mogą samodzielnie ustalić trasę poruszania się i wykonywania zadań w najbardziej optymalnym trybie.