Źródła odnawialne – pompy ciepła

odwierty pod pompy ciepłaPromocja wykorzystywania źródeł odnawialnych przynosi swoje efekty. Świadczy o tym między innymi wzmożone zainteresowanie instalacjami grzewczymi, które wykorzystują wody geotermalne. To bardzo ciekawe i nowoczesne rozwiązanie.

Na nieszczęście skorzystać z takiej opcji rozwiązania cieplnego mogą tylko i wyłącznie wybrane osoby. Albowiem największym minusem takiej instalacji jest jej koszt. Ogromne wydatki pochłania wiercenie studni. Z tym że nie jest tradycyjna studnia, jakie jeszcze kilka lat temu mieściły się przy każdym wiejskim domku. Zadaniem studni, którą wierci się pod odwierty geotermalne, jest gromadzenie gorącej wody, jaka została wydobyta z głębokości. Oprócz studni bardzo ważnym elementem są odwierty pod pompy ciepła.
Szacuje się, że aby zainstalować całą aparaturę, która będzie odpowiedzialna za ogrzewanie naszego mieszkania i wody, musimy wydać około trzystu tysięcy złotych. Wysoki koszt takiego przedsięwzięcia łączy się z tym, że na terenie Polski jest tylko niewiele specjalistycznych firm, które trudnią się takimi instalacjami. Jednak kluczowe wydatki finansowe związane są z zakupem wszystkich podzespołów. Wysoka temperatura wody, jaka bierze udział w procesie ogrzewania obliguje nas do tego, aby do instalacji wykorzystywać wysokiej jakości rury – najlepiej miedziane. Aby zabezpieczyć się przed awariami, musimy także zakupić sprawdzoną pompę ciepła.

Należy jednak pamiętać, że przez kolejne lata ogrzewanie nie będzie nas już kosztowało. Co jakiś czas będziemy zmuszeni dokonać okresowych przeglądów. Po 30 latach prognozuje się zrobienie odwiertu, w razie wyczerpania złóż..